Waarschijnlijk het langste bestaande nederlandstalige kantoor in zijn genre aan de Costa Blanca. 

Le plus ancien bureau francophone  sur la Costa Blanca.

EC-HELPDESK

Sinds jaren Uw zekerheid in Spanje

Of het nu gaat het over verzekeringen, begeleiding bij aankoop- of verkoop, opmaken van een testament of regelen van een schenking, belastingsaangiftes of fiscale problemen, aanvragen NIE - RESIDENCIA, problemen ziekenfonds, invoer auto....verpleegkundige voor thuiszorg, dankzij onze jarenlange aanwezigheid in Spanje beschikken wij over een uitgebreid netwerk aan relaties en kunnen U  ofwel persoonlijk ofwel via onze relaties behulpzaam zijn en bijstaan. 

Depuis des années votre sécurité en Espagne

Qu’il s’agisse d’assurances, des conseils sur l’achat ou la vente, l’élaboration d’un testament ou l’organisation d’un don, de déclarations de revenus ou des problèmes fiscaux, demandes NIE RESIDENCIA,   problèmes de caisse d’assurance maladie,

importation de voitures...

.

Grâce à notre présence de longue durée en Espagne, nous avons un vaste réseau de relations et pouvons vous aider personnellement ou à travers de nos relations.