GEEN PLUSVALIA MEER BETALEN BIJ VERKOOP MET VERLIES ?

Belastingbetalers dienen de  gemeentelijke belasting PLUSVALIA niet te betalen wanneer ze hun woning met verlies verkopen. Dit is bepaald door het Grondwettelijk Hof in een vonnis op 17 mei 2017. 

Het Grondwettelijk Hof  is van oordeel dat de belasting op de toegenomen waarde van stedelijke grond in de volksmond bekend als PLUSVALIA in strijd is met het grondwettelijk beginsel van de "economische macht" in de mate dat ze niet is gekoppeld aan de reele stijging van de waarde van het goed maar dat de belasting verschuldigd was louter op het feit dat het land gedurende bepaalde tijd in het bezit was. Tot heden werd de belasting berekend op basis van de oppervlakte van het grondstuk en het aantal jaren dat het eigendom in bezit was.  Het feit of er al of niet winst werd gerealiseerd bij de verkoop speelde dus geen enkele rol.

Deze redenering is dus door het grondwetteljk hof nietig verklaard zodat in feite zij die met verlies hebben verkocht niet dienden te betalen.

Maar wie kan klacht indienen? 
In algemeen enkel zij die bij de verkoop van een onroerend goed verlies hebben geleden .   En dit indien verkoop gebeurde binnen de laatste vier jaar.

De te volgen stappen 
De eerste stap is om een ​​schriftelijke aanvraag voor rectificatie en terugvordering van de betaalde bedragen in te dienen bij de gemeenteraad.

Wanneer de gemeenteraad niet binnen redelijk termijn (2 maand) reageert (wat te verwachten valt) dient een juridische procedure te worden opgestart

gallery/advies

Ga niet langer verder op horen zeggen door of ergens gelezen in ....

Geef je vertrouwen aan een kantoor met meer dan 30 jaar Spanje ervaring en met Belgen en Nederlanders in Spanje.

Speel zeker..speel EC HELPDESK